bezcenne logo ziemi
Niemiecki
Orientacja zawodowa w powiecie Görlitz

Lokalizacja Biznesu

Silniki w bezcennej ziemi

Ze względu na swoje położenie we wschodniej Saksonii, na granicy z Polską i Czechami, powiat Görlitz jest wręcz predestynowany do podejmowania wyzwań niemiecko-polsko-czeskich stosunków gospodarczych, zwłaszcza w kluczowych sektorach budownictwa metalowego, przemysłu tworzyw sztucznych , przemysł szklarski i odnawialne źródła energii oraz stworzyć wspólną przestrzeń do pracy w trójnarodowym obszarze gospodarczym. Utrzymywane są również dobre kontakty z partnerami w Szwajcarii, Włoszech i Słowenii, promowana jest działalność przedsiębiorcza i tworzone są sieci.

Region oferuje możliwości jako centrum stosunków gospodarczych między niemieckimi, polskimi i czeskimi firmami w celu otwarcia nowych rynków zbytu i dostawców. Silna, średniej wielkości przedsiębiorczość gwarantuje stabilne relacje współpracy w przyszłości. W pełni zagospodarowane, częściowo duże tereny handlowe z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi oraz dużym potencjałem innowacyjnym dzięki dobremu zapleczu szkół zawodowych, technicznych i technicznych oraz instytucjom badawczym czynią region interesującym.

broszura biznesowa

Lokalizacja biznesowa dzielnicy Görlitz w sercu Europy.

Firma w sercu Europy

Dzięki federalnej autostradzie A4 i dobrze rozwiniętej sieci dróg federalnych pozorna peryferyjna lokalizacja staje się lokalizacyjnym atutem. Centralnie położone między Wrocławiem, Dreznem, Libercem i Pragą, w krótkim czasie można dotrzeć do metropolitalnych obszarów trójkąta granicznego. Ta ekskluzywna lokalizacja w sercu prawdziwego trójnarodowego obszaru gospodarczego nadaje trzeciemu co do wielkości okręgowi w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii szczególną kluczową rolę. Nasze silne przedsiębiorstwa przemysłowe są potencjalnymi punktami centralnymi regionalnego rozwoju gospodarczego. Nasze sektory przemysłu to jasno określone potencjały dla procesów klastrowych w dziedzinie tekstyliów, IT, inżynierii mechanicznej i budowy pojazdów. Nasz wysoki udział małych i średnich firm - wraz ze zrównoważonym, użytecznym portfelem terenów handlowych i przemysłowych - gwarantuje stabilny rozwój gospodarczy.

obraz

ATN HOLZEL GMBH

obraz

Bürgel & Schulze

obraz

SKAN NIEMCY

obraz

Lift Manager GmbH

obraz

DIGADES GMBH

obraz

ULT AG

obraz

Lausitz Elastic GmbH

obraz

Saxonar GmbH

obraz

Baubetrieb Schur

obraz

Morawskie Gwiazdy Sp

obraz

Firma Görlitz

obraz

Sven Mimus

numer telefonu

+49 (0) 3581 32901 0

e-mail

sven.mimus@wirtschaft-goerlitz.de