bezcenne logo ziemi
Niemiecki
Orientacja zawodowa w powiecie Görlitz

prosta linia

Kontakty dla decydentów

Ludzie lubią mówić o witaminie B, jeśli chodzi o osiąganie własnych celów poprzez dobre relacje. W rzeczywistości dobre kontakty z decydentami i sympatykami mogą zadecydować o powodzeniu inwestycji, projektów i wszelkiego rodzaju planów. Nie chcemy, abyś musiał szukać daleko. Na tej stronie znajdziesz najważniejsze kontakty w skrócie. W powiecie Görlitz agencje rozwoju przedsiębiorczości powiatu i gmin są najbardziej kompetentnymi kontaktami w zakresie lokalnego zaangażowania gospodarczego.  

Obydwa biura Izby Przemysłowo-Handlowej, okręgowy związek rzemieślniczy Görlitz, Wirtschaftsjunioren, agencja pracy w Budziszynie i powiatowy urząd pracy w Görlitz są również ważnymi partnerami w regionalnej gospodarce. Projekty mające na celu pozyskanie i rekrutację wykwalifikowanych pracowników są finansowane przez regionalny związek wykwalifikowanych pracowników powiatu Görlitz z rocznym budżetem. Wnioski można składać na początku każdego roku. Specjalistyczny koordynator dystryktu służy pomocą potencjalnym wnioskodawcom.  

Antje Klose
Antje Klose Zmiany strukturalne, rozwój gospodarczy i stosunki międzynarodowe | dzielnica Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz | Telefon: 01511 6172764 wirtschaftsfoerderung@kreis-gr.de
„Departament Rozwoju Strukturalnego, Rozwoju Gospodarczego i Stosunków Międzynarodowych (SWIB) postrzega siebie jako centralny punkt kontaktowy w administracji powiatowej, specjalnie dla firm, inwestorów i start-upów, w celu wspierania procedur administracyjnych, tworzenia przejrzystości i upraszczania współpracy dla firm z władz i innych partnerów.Nasza silna, średniej wielkości społeczność biznesowa gwarantuje stabilny i ciągły rozwój gospodarczy w przyszłości poprzez innowacyjne produkty i procesy oraz umiejętność dostrzegania zmian i przemyślenia własnych procesów.Udzielamy wsparcia w różnorodnych obszarach rozwoju przedsiębiorczości i fazach inwestycji oraz zbliżania do siebie właściwych ludzi, w sposób zorientowany na rozwiązania, interesariuszy.”
Feliksa Breitensteina
Felix Breitenstein Kierownik operacyjny Centrum pracy | Powiat Görlitz, Lunitz 10, 02826 Görlitz | Telefon: 03581 6634000 | Strona internetowa: www.kreis-goerlitz.de felix.höhenstein@kreis-gr.de
„Nowym i starym firmom w powiecie gwarantujemy kompleksową i dopasowaną do potrzeb obsługę w zakresie rekrutacji personelu. Naszym celem jest optymalne obsadzanie wakatów w Twojej firmie. W tym celu oferujemy ukierunkowaną wstępną selekcję kandydatów, a także dostosowane do potrzeb usługi wsparcia, kwalifikacje zawodowe przed rozpoczęciem pracy, sekwencje szkoleń przed próbami pracy oraz atrakcyjne dotacje do kosztów wynagrodzeń. Współpracujemy z Tobą, aby opracować najlepsze rozwiązania umożliwiające szybkie i precyzyjne obsadzanie wakatów”.
Sven Mimus
Sven Mimus Dyrektor Zarządzający Development Company Niederschlesische Oberlausitz mbH (ENO), Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz | Telefon: 03581 329010 | Strona internetowa: www.wirtschaft-goerlitz.de info@wirtschaftgoerlitz.de
„Rozwijać, promować, towarzyszyć – zgodnie z tym mottem angażujemy się w procesy rozwojowe w powiecie Görlitz. Dla nas zrównoważony rozwój i zmiany strukturalne to podstawowe pojęcia. W tych kluczowych obszarach jako ENO uważamy, że naszym obowiązkiem jest wnoszenie pozytywnego wkładu w dystrykt”.
Ewa Wittig
Eva Wittig Dyrektor Zarządzający Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH | Marketing miejski, turystyka Fleischerstraße 19, 02826 Görlitz | Telefon: 03581 475741 | Strona internetowa: www.goerlitz.de wirtschaft@europastadt-goerlitz.de
„Centralne położenie w trójkącie granicznym Niemiec, Polski i Czech, badania i produkcja w bezpośrednim sąsiedztwie, niewielkie odległości – szybkie decyzje. Dowiedz się więcej o Zittau jako lokalizacji biznesowej.”
Gloria Heyman
Gloria Heymann Kierownik Biura Biznesu, Turystyki i Public Relations Administracja Miejska Żytawy, Markt 1, 02763 Zittau | Telefon: 03583 752166 | Strona internetowa: www.zittau.de g.heymann@zittau.de
„Centralne położenie w trójkącie granicznym Niemiec, Polski i Czech, badania i produkcja w bezpośrednim sąsiedztwie, niewielkie odległości – szybkie decyzje. Dowiedz się więcej o Zittau jako lokalizacji biznesowej.”
Stephena Halanga
Stefan Halang Rozwój gospodarczy/turystyka | Administracja miejska Ebersbach-Neugersdorf, Reichsstraße 1, 02730 Ebersbach-Neugersdorf | Telefon: 03586 763213 | Strona internetowa: www.ebersbachneugersdorf.de stefan.halang@ebersbachneugersdorf.de
„Tematyczne powiązania między biznesem, szkołami, administracją i innymi gminami są istotnym elementem rozwoju gospodarczego w Ebersbach-Neugersdorf. Wspólnie z naszymi spółkami stoimy przed wyzwaniem rekrutacji wykwalifikowanych pracowników i rozwijania nowych synergii.”
Król Gunduli
Gundula König Duże miasto powiatowe Niesky | Władze miasta, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky |Telefon: 03588 282650 | usługi techniczne@niesky.de | www.niesky.de g.koenig@niesky.de
„Tematyczne powiązania między biznesem, szkołami, administracją i innymi gminami są istotnym elementem rozwoju gospodarczego w Ebersbach-Neugersdorf. Wspólnie z naszymi spółkami stoimy przed wyzwaniem rekrutacji wykwalifikowanych pracowników i rozwijania nowych synergii.”
Roman Krautz
Roman Krautz Kierownik biura „Bärwalder See”/biura „rozwoju biznesu” Administracja miejska Boxberg/OL, Südstraße 4, 02943 Boxberg/OL | Telefon: 035774 35433 | Strona internetowa: www.boxberg-ol.de baerwalder-see@boxberg-ol.de
„W obszarach przemysłowych i handlowych gminy Boxberg/OL istnieje obecnie około 1800 miejsc pracy w przemyśle o łącznym rocznym obrocie w górnictwie i produkcji przekraczającym 415 milionów euro. W 18 dzielnicach wokół jeziora Bärwalder See – dawnej kopalni węgla brunatnego, a dziś największego śródlądowego jeziora w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii – można dobrze mieszkać i pracować. Potencjał turystyczny jest również wysoki w naszej gminie o powierzchni 217 km² w pobliżu polskiej granicy.”
Marii Schiller
Maria Schiller Rozwój gospodarczy, Administracja miejska Weißwasser/OL, Marktplatz, 02943 Weißwasser/OL | Telefon: 035762 65280 | Strona internetowa: www.weisswasser.de wirtschaftsfoerderung@weisswasser.de
„Między szkłem, węglem i energią: Nigdzie indziej w sercu Europy nie ma więcej możliwości i korzystniejszych warunków startu dla przedsiębiorców niż w Weißwasser/OL. Nasze motto: Promuj idee, towarzysz im, realizuj je!”
 Franka Grossmana
Frank Großmann Dyrektor Oddziału IHK Dresden – Oddział Görlitz, Jakobstr. 14, 02826 Goerlitz | Telefon: 03581 421211 | Biuro Zittau, Bahnhofstraße 30, 02763 Zittau | Telefon: 03583 502232 | Strona internetowa: www.dresden.ihk.de grossmann.frank@dresden.ihk.de
„Izba Przemysłowo-Handlowa w powiecie Görlitz jest nie tylko punktem kontaktowym i wsparciem dla wielu małych i dużych, uznanych i nowych lokalnych firm. Jako istotna i wydajna część stabilnej sieci w regionie, jako IHK możemy, pomimo wielkości dystryktu, wspólnie szybko i bez urazy znaleźć rozwiązania wspólnie z naszymi partnerami w dystrykcie, Wolnym Państwie, na szczeblu federalnym i dwóch sąsiadujących ze sobą krajów Polski i Czech. Cechą szczególną regionu są stabilne i wydajne sieci. Wypróbuj je i porozmawiaj z nami.”
Jiří Zahradnik
Jiří Zahradník Kontakt Współpraca biznesowa | Centrum Kontaktowe ds. Saksońsko-Czesko-Słowackiej Współpracy Gospodarczej Bahnhofstraße 30, 02763 Zittau | Telefon: 03583 502234 | Strona internetowa: www.dresden.ihk.de zahradnik.jiri@dresden.ihk.de
„Powiat Görlitz ma ogromny potencjał dla osadnictwa czeskich, polskich i słowackich firm; jest to wielka szansa na dalszy pozytywny rozwój gospodarczy w trójkącie granicznym. Centra kontaktowe IHK doradzają i wspierają firmy w wyszukiwaniu kontaktów i gromadzeniu informacji w tych krajach.”
 Daniela Seala
Daniel Siegel Dyrektor Zarządzający Rejonowy Związek Rzemiosła Görlitz, Melanchthonstraße 19, 02826 Görlitz | Telefon: 03581 877450 | Strona internetowa: www.khs-goerlitz.de d.siegel@khs-goerlitz.de
„Związek Rzemieślników Powiatu Görlitz wraz z Izbą Rzemieślniczą jest partnerem dla całej branży przy zakładaniu, przejmowaniu, szkoleniu i dalszej edukacji w bezcennym kraju. Ponadto chcielibyśmy aktywnie towarzyszyć i pomagać w kształtowaniu zmian w branży.”
Marion Richter
Marion Richter, Prezes Zarządu | Agencja Pracy Budziszyn, Neusalzaer Str. 2, 02625 Budziszyn | Telefon: 03591 662222 | Strona internetowa: www.arbeitsagentur.de Bautzen@arbeitsagentur.de
„Dzielnica Görlitz rozwija się dzięki ludziom, którzy tu mieszkają. Region oferuje wiele możliwości odkrywania nowych możliwości. Budziszyńska Agencja Pracy jest Państwa punktem kontaktowym w zakresie informacji i pytań dotyczących szkoleń i rynku pracy: sytuacja na rynku pracy w powiecie Görlitz, pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenie zawodowe i reorientacja, kwalifikacje pracowników w firmach lub za orientację zawodową i doradztwo dla młodych ludzi”.
Sojusz Pracowników Wykwalifikowanych
Sojusz wykwalifikowanych pracowników W przypadku pytań dotyczących pomysłów na projekty, procesu aplikacyjnego lub dokumentów: Thomas Tamme | Telefon: 03581 663 9427 wirtschaftsfoerderung@kreis-gr.de
Zabezpieczenie wykwalifikowanych pracowników jest jednym z kluczowych obszarów działania w powiecie Görlitz. Istniejącym deficytom należy przeciwdziałać strategicznie, uwzględniając rozwój demograficzny i ogólną sytuację gospodarczą. Regionalne stowarzyszenie wykwalifikowanych pracowników, założone w powiecie Görlitz w 2016 r., łączy i koordynuje odpowiednie działania z tą orientacją tematyczną. Projekty mające na celu pozyskanie i rekrutację wykwalifikowanych pracowników są finansowane z rocznego budżetu regionalnego.
Orientacja zawodowa w powiecie Görlitz

Formularze zgłoszeniowe i składanie

Komplet dokumentów należy złożyć w regionalnym zrzeszeniu pracowników wykwalifikowanych powiatu Görlitz.

Urząd Rejonowy Görlitz, Wydział Rozwoju Strukturalnego, Rozwoju Gospodarczego i Stosunków Międzynarodowych do wiadomości Thomasa Tamme , Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

obraz
Jakie działania są finansowane?

Do finansowania kwalifikują się projekty istotne dla lokalizacji biznesowej i wiedzy, które można przypisać do jednego z następujących regionalnych obszarów priorytetowych:

koncepcja działania

obraz

Thomas Tamme – pilot firmy/koordynator specjalisty

numer telefonu

+49 (0) 3581 663 9427