bezcenne logo ziemi
Niemiecki
Orientacja zawodowa w powiecie Görlitz

biblioteka multimediów

Zabawa filmowa na jedno kliknięcie – bezcenna

„Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów”. Zgodnie z tym powiedzeniem, próbowaliśmy opisać bezcenną ziemię na zdjęciach. Powstało wiele motywów fotograficznych oraz wiele filmów z ruchomymi obrazami. Zwykle to ludzie z naszej dzielnicy są głównymi bohaterami tych filmów.  

W tym centrum multimedialnym znajdziesz portrety firm i przedsiębiorców, muzyczne opisy bezcennego kraju, wgląd w rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, liczne bardzo osobiste spojrzenia na własną ojczyznę i wiele więcej. Niekończące się godziny materiału wideo zapewniają żywe wrażenie. Nie mogą jednak zastąpić osobistego doświadczenia.

Firmy na bezcennej ziemi

ATN Hölzel GmbH
Roland Jäkel, Lift Manager GmbH
SKAN Germany GmbH
Digades GmbH
Morawskie Gwiazdy Sp
Siegfried Schur Baubetrieb GmbH
Andreas Goernitz, Saxonar GmbH
Torsten Hölze, ATN GmbH
Lift Manager GmbH
Lausitz Elastic GmbH
dr Sascha Berger, Digades GmbH
Oskara Scholza, Moravian Stars GmbH
Matthias Schur, Baubetrieb Schur GmbH
Bürgel & Schulze Haustechnik GmbH
Siegmund Schulze, Bürgel & Schulze GmbH
Ulrich Dedeleit, Lausitz Elaste GmbH
ULT AG
Alexander Jakschik, ULT AG
Saxonar GmbH

Z sercem i ręką w bezcennej ziemi

15Grad-OstBlog - Podróż po bezcennym kraju

Dzień 1 – Do usłyszenia
Dzień 4 - Morawskie Gwiazdy
Dzień 7 – Namioty DWT, Niesky
Dzień 10 - Społeczeństwo rozwojowe
Dzień 13 – Miasteczko hokejowe Weißwasser
Dzień 2 - południowy wschód, Görlitz
Dzień 5 – Spółdzielnia produkcyjna Rosenhain
Dzień 8 – Film Office Görlitz
Dzień 11 – Siemens Energy, Görlitz
Dzień 14 – fit GmbH, Hirschfelde
Dzień 3 - Firma rodzinna Kunze
Dzień 6 – ULT AG, Loebau
Dzień 9 – Erlichthof Rietschen
Dzień 12 - Przygoda wzdłuż Nysy
Dzień 15 – Wyższa Szkoła Zawodowa w Zittau/Görlitz

Rośliny Pielęgnujące Zbiory

Jesteśmy w bezcennej ziemi

Dzwoniąca, śpiewająca bezcenna ziemia

Innowacje, nauka i badania

Napij się ze mną kawy

Jeszcze więcej filmów z bezcennej krainy