bezcenne logo ziemi
Niemiecki
Orientacja zawodowa w powiecie Görlitz

zawiadomienie o publikacji

odcisk

Wydawca:
Development Society Niederschlesische Oberlausitz mbH, Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz

Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kierownictwo:
Dyrektor zarządzający: Sven Mimus

Wpis do rejestru:
Sąd Rejonowy Drezno HRB 3973

Urząd Skarbowy:
Numer identyfikacyjny VAT: DE140765870

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 3581 32901-0
Faks: +49 (0) 3581 32901-10
E-mail: info@wirtschaft-goerlitz.de, Strona internetowa: www.wirtschaft-goerlitz.de

Sponsor projektu:
Urząd Rejonowy Görlitz, Urząd ds. Rozwoju Dzielnicy, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt strony internetowej:
ENO mbH
Programowanie: Holger Neu, Katarzyna Krzyżanowska, Ingo Goschütz
Layout: Katarzyna Krzyżanowska, Ariane Archner
Teksty: Ingo Goschütz
Produkcja filmowa: Christian Fietze

Partner w realizacji kampanii wizerunkowej
Power Word Görlitz (kampania wizerunkowa)
ZH2, Zittau

Porady dotyczące finansowania 

Dowody fotograficzne i wideo

Zrzeczenie się odpowiedzialności Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub rażąco istnieje wina zaniedbania.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

Odnośniki i linki:
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści oraz technicznie możliwy i uzasadniony aby uniemożliwić korzystanie w przypadku treści niezgodnych z prawem.

Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie tworzenia linku na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą łącza/powiązania. W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansuje się on od wszelkich treści na wszystkich połączonych / połączonych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach naszej własnej strony internetowej oraz wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych utworzonych przez autora bazach danych, których zawartość może być dostępne z zewnątrz. Wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z takich informacji, ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

 

Prawo autorskie i prawo do znaków towarowych:
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które stworzył lub udzielił licencji -bezpłatne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich nie należy wyciągać wyłącznie na podstawie samej wzmianki!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 

Moc prawna tego wyłączenia odpowiedzialności:
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło odesłanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.