logo pricelessland
Němec
Profesní zaměření v okrese Görlitz

Ochrana dat

Poznámky ke zpracování dat

1. Úvod

Vaše soukromí jako uživatele je pro nás důležité. Pro vaši informaci níže uvádíme rámec, ve kterém shromažďujeme, zpracováváme a používáme údaje.

Se všemi zde shromážděnými údaji je v naší oblasti odpovědnosti zacházeno v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně údajů pro jednotlivé země, které se na nás vztahují, jako je federální zákon o ochraně údajů (BDSG), saský zákon o ochraně osobních údajů (SächsDSG) a zákon o telemédiích (TMG).

Osobními údaji rozumíme jednotlivé údaje o osobních či faktických poměrech konkrétní či identifikovatelné fyzické osoby. Údaje poskytnuté uživateli při registraci nebudou předány třetím osobám.

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Naši zaměstnanci se zavazují k mlčenlivosti o osobních údajích. Tyto údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto třetí strany jsou rovněž povinny dodržovat ochranu údajů uživatelů.

Veškerá data, která jsou na našich serverech a jsou zde hostována (tj. uložena), jsou zabezpečena proti neoprávněnému přístupu pomocí kaskádových bezpečnostních systémů.

Dbáme na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů ve všech oblastech. Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás také přímo kontaktovat. Napsat:

Developerská společnost Niederschlesische Oberlausitz mbH

Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz, e-mail: info@wirtschaft-goerlitz.de

 

2. Shromažďování osobních údajů

Developerská společnost Niederschlesische Oberlausitz mbH shromažďuje, uchovává a používá vaše osobní údaje k provozu těchto webových stránek a poskytování požadovaných služeb. Neexistuje žádné jiné vyhodnocování údajů, kromě statistických účelů a pak obecně v anonymní podobě.

 

3. Použití a zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje (např. vaše jméno a vaše adresa nebo vaše e-mailová adresa), které nám poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek nebo e-mailem, budou zpracovávány pouze pro korespondenci s vámi a pouze za účelem, pro který jste nám poskytli poskytnutá data.

Kromě toho tyto údaje použijeme pro příležitostné nabídky, abychom vás informovali o dalších službách, které by vás mohly zajímat. Samozřejmě máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto použití vašich údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje, které zveřejníte ve veřejných prostorách, jako je návštěvní kniha nebo blog, mohou být zneužity jinými uživateli.

Pokud developerská společnost Niederschlesische Oberlausitz mbH využívá poskytovatele služeb k provádění nebo plnění úkolů pro sebe, řídí se smluvní vztahy písemně v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo spolkového zákona o ochraně osobních údajů (nové BDSG). ). Ve zvláštních případech budete požádáni o udělení souhlasu.

Po předložení soudního příkazu je developerská společnost Niederschlesische Oberlausitz mbH oprávněna předat vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, aniž by vás o tom informovala.

 

4. Práva subjektů údajů, souhlas a odvolání

Osobní údaje, které nám byly sděleny prostřednictvím našich webových stránek, budou uchovávány pouze do splnění účelu, pro který nám byly svěřeny. Pokud musí být dodržena obchodní, daňová nebo administrativní doba uchovávání, může být doba uchovávání určitých údajů až 10 nebo 30 let.

Pokud již nesouhlasíte s ukládáním vašich osobních údajů nebo pokud se stanou nesprávnými, zařídíme, aby byly vaše údaje po vašem odvolání vymazány nebo zablokovány nebo provedeme nezbytné opravy, pokud to umožňují platné zákony. Na vyžádání obdržíte zdarma informace o všech osobních údajích, které o vás máme uloženy. Za tímto účelem nám zašlete e-mail na adresu datenschutzbeauftragter@wirtschaft-goerlitz.de.

 

5. Soubory cookie

Některé z webových stránek používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.

Soubory cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou.

Máte možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládal pouze soubory cookie z webových stránek, které preferujete. Pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie, možná nebudete moci využívat interaktivní nabídky.

 

6. Pluginy a nástroje, pluginy pro Facebook

Na naše webové stránky jsme integrovali tzv. plug-iny ze sociální sítě facebook.com (dále jen „Facebook“). Facebook je společností společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Pokaždé, když navštívíte webovou stránku na našem webu, která má takový zásuvný modul, zásuvný modul způsobí, že prohlížeč, který používáte, načte a zobrazí vizuální reprezentaci zásuvného modulu ze serveru Facebook. Server Facebooku je informován, kterou konkrétní webovou stránku našeho webu právě navštěvujete.

Pokud jste členem Facebooku a jste při návštěvě naší webové stránky přihlášeni k Facebooku, Facebook použije informace odeslané zásuvným modulem k rozpoznání konkrétní webové stránky na naší webové stránce, kterou právě navštěvujete, a přiřadí ji k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. . Pokud nyní aktivujete některý ze zásuvných modulů, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo odesláním komentáře, bude tento odeslán na váš osobní uživatelský účet na Facebooku a tam uložen. Kromě toho jsou informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky, přenášeny na Facebook, bez ohledu na to, zda aktivujete některý ze zásuvných modulů nebo ne.

Abyste zabránili Facebooku přenášet a ukládat údaje o vás a vašem chování při surfování, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. V informacích o ochraně údajů Facebooku najdete podrobnější informace o shromažďování a používání údajů ze strany Facebooku, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí.

YouTube
Naše webové stránky používají pluginy ze stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem webu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Tato stránka využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

7. Soubory protokolu serveru

Náš webový server automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává.
Jsou to: typ prohlížeče a verze prohlížeče , použitý operační systém, adresa URL odkazujícího serveru, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku serveru, adresa IP.

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

8. Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou tedy zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

 

9. Zpravodaje

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru, musíte uvést svou e-mailovou adresu, na kterou vám můžeme newsletter zasílat. Poskytnutím vaší e-mailové adresy souhlasíte s jejím použitím k zasílání newsletteru, abychom vás informovali o novinkách v oblasti ochrany údajů.

Samozřejmě máte možnost se kdykoliv z odběru newsletteru odhlásit a do budoucna odvolat udělený souhlas. Použijte k tomu následující URL: https://newsletter.feedback-goerlitz.de/.

 

10. Zřeknutí se odpovědnosti

Občas odkazujeme na webové stránky třetích stran. Přestože tyto třetí strany pečlivě vybíráme, nemůžeme zaručit ani převzít žádnou odpovědnost za správnost nebo úplnost obsahu nebo bezpečnost dat webových stránek třetích stran. Tato dohoda o ochraně údajů rovněž neplatí pro webové stránky třetích stran, na které je odkazováno. Všechny informace obsažené na této webové stránce byly zkontrolovány s velkou pečlivostí. Nezaručujeme však, že obsah našich vlastních webových stránek je vždy správný, úplný a aktuální. Podstatné změny tohoto prohlášení o ochraně údajů budou v tomto okamžiku včas aktualizovány online.

 

11. Právo na informace

Rádi vám poskytneme informace o tom, zda a jaké vaše osobní údaje uchováváme. Za podmínek ustanovení BDSG můžete rovněž uplatnit právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Na požádání vám také rádi zpřístupníme náš veřejný seznam postupů, ve kterém jsme shrnuli informace požadované podle čl. 15 GDPR.

 

12. Otázky a komentáře

Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo připomínky k tématu ochrany údajů, zašlete prosím e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů ve společnosti Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH nebo zašlete dopis společnosti Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH: Elisabethstraße 40, 02

Kontaktní osoba, pověřenec pro ochranu osobních údajů: telefon: 03581 / 329010, fax: 03581 / 3290110

E-mail: datenschutzbeauftragter@wirtschaft-goerlitz.de