logo pricelessland
Němec
Profesní zaměření v okrese Görlitz

knihovna médií

Filmová zábava na jedno kliknutí – k nezaplacení

"Obrázek řekne více než 1000 slov." Podle tohoto úsloví jsme se pokusili popsat neocenitelnou zemi v obrazech. Vzniklo množství fotomotivů a mnoho videí s pohyblivými obrázky. Těžištěm těchto filmů jsou většinou lidé v našem okrese.  

V tomto mediálním centru najdete portréty firem a podnikatelů, hudební popisy neocenitelné země, pohledy do zemědělství, lesnictví a rybolovu, četné velmi osobní pohledy na vlastní vlast a mnoho dalšího. Nekonečné hodiny video materiálu poskytují živý dojem. Nemohou však nahradit osobní zkušenost.

Společnosti v neocenitelné zemi

ATN Hölzel GmbH
Roland Jäkel, Lift Manager GmbH
SKAN Germany GmbH
Digades GmbH
Moravské hvězdy spol
Siegfried Schur Baubetrieb GmbH
Andreas Goernitz, Saxonar GmbH
Torsten Hölze, ATN GmbH
Lift Manager GmbH
Lausitz Elastic GmbH
Dr Sascha Berger, Digades GmbH
Oskar Scholz, Moravian Stars GmbH
Matthias Schur, Baubetrieb Schur GmbH
Bürgel & Schulze Haustechnik GmbH
Siegmund Schulze, Bürgel & Schulze GmbH
Ulrich Dedeleit, Lausitz Elaste GmbH
ULT AG
Alexander Jakschik, ULT AG
Saxonar GmbH

Srdcem a rukou v neocenitelné zemi

15Grad-OstBlog - Cesta přes neocenitelnou zemi

Den 1 - Až do poslechu
4. den - Moravské hvězdy
7. den – DWT stany, Niesky
10. den – Rozvojová společnost
Den 13 – Hokejové město Weißwasser
2. den – Jihovýchod, Görlitz
5. den – Výrobní družstvo Rosenhain
8. den – Filmová kancelář Görlitz
Den 11 – Siemens energy, Görlitz
Den 14 – fit GmbH, Hirschfelde
3. den - Rodinný podnik Kunze
Den 6 – ULT AG, Loebau
9. den – Erlichthof Rietschen
12. den - Dobrodružství podél Nisy
15. den – Vysoká škola aplikovaných věd Zittau/Görlitz

Rostliny pěstující sklizně

Jsme v neocenitelné zemi

Zvonění, zpěv země k nezaplacení

Inovace, věda a výzkum

Dejte si se mnou kávu

Ještě více filmů z neocenitelné země