logo pricelessland
Němec

ATN Woods GmbH

Silná střední třída

„Horní Lužice se nesmírně rozvinula.
Žádný velký průmysl sem ale neodešel, probojovala se sem střední třída. Je mnoho rodinných podniků, kde do toho rodina vkládá srdce a duši a kde znáte každého zaměstnance. Z dálky určitě ne akciová společnost.“ Torsten Hölzel, obchodní ředitel ATN Hölzel GmbH

Jak podporujeme nové zaměstnance?

Naši podporu pro nové zaměstnance vidíme v různých formách. Na základě zastávané pozice ve společnosti jsou stanoveny pevné zaváděcí plány a kontaktní osoba, které usnadňují zabydlení se ve společnosti. Kromě toho existují specializovaná školení, která probíhají interně i externě. Zpětná vazba v definovaných intervalech pomáhá novým zaměstnancům zamyslet se nad integračním procesem ve společnosti.

Naši podporu vidíme nejen v technické oblasti. Podle potřeby pomáháme i novým zaměstnancům usadit se zde v našem regionu. V případě zaměstnanců ze zahraničí se může jednat o překonávání právních překážek a požadavků, ale také o otázky hledání bytu či péče o děti. Potřeby zde můžete probrat v osobním rozhovoru.

Existuje možnost zkušební práce?

Ano, tato možnost je možná v různých formách, i když ne ve všech oblastech. Počínaje kariérním zaměřením, pro které nabízíme různé formy stáží až po prázdninovou práci, i to je na většině oddělení možné. O tom se vždy hlasuje individuálně.

Kontaktní údaje:
Brunnenstraße 3, 02736 Oppach
035 936 335-0 |
kontakt@atngmbh.de www.atngmbh.com

Komerční areál Oppach

ATN Hölzel GmbH

Torsten Hölzel, obchodní ředitel

obraz

Sven Mimus

telefonní číslo

+49 (0) 3581 32901 0

e-mailem

sven.mimus@wirtschaft-goerlitz.de